TÜRK HİPERTANSİYON ve
                 BÖBREK HASTALIKLARI DERNEĞİ


Aktif Ziyaretçi 53232
Dün Tekil 381
Bugün Tekil 163
Toplam Tekil 873113
İLGİLİ LİNKLER

Eğitim Toplantıları

 2022 - 2023 Akademik Yılı

9 Eylül 2023 Renal Transplantasyon E-Kursu Toplantısı
Renal Transplantasyon E-Kursu Bildiri Özet Kitabı
 

18 Mart 2023 V.Periton Diyaliz Güncelleme Toplantısı
V.Periton Diyaliz Toplantı Bildiri Özet Kitabı
  2020 - 2021 Akademik Yılı

12 Aralık 2020 Cumartesi Online Toplantı
DİYABET 360
  2018 - 2019 Akademik Yılı

5 Aralık 2018 Çarşamba Mövenpick Otel - ANKARA
Günlük Pratiğimizde mTOR Kullanımı
 

Transplantasyonda Olgularla Zor Vakalara Yaklaşım
  2017 - 2018 Akademik Yılı

5 Nisan 2017 Çarşamba Swiss Otel -ANKARA
Otoinflamatuvar Hastalıklar ve Böbrek
 

Otoinflamatuvar Hastalıklarda Güncel Tedavi
  2014 - 2015 Akademik Yılı

14 Mayıs 2015 2015 Park Zirve Adana Hipertansiyon Kılavuzlarını Nasıl Yorumlayalım,Nasıl Uygulayalım??
14 Mayıs 2015 2015 Park Zirve Adana Hipertansiyon Kılavuzlarını Nasıl Yorumlayalım, Nasıl Uygulayalım?
 

Joint Meeting Russian Society of Cardiology and Turkish Society of Hypertension and Renal Diseases
Joint Meeting Russian Society of Cardiology and Turkish Society of Hypertension and Renal Diseases
 

INCLIVA Biomedical Research Institute & Turkish Society of Hypertension and Renal Diseases Joint Meeting INCLIVA Biomedical Research Institute & Turkish Society of Hypertension and Renal Diseases Joint Meeting Bilimsel programı için lütfen tıklayı
INCLIVA Biomedical Research Institute & Turkish Society of Hypertension and Renal Diseases Joint Meeting INCLIVA Biomedical Research Institute & Turkish Society of Hypertension and Renal Diseases Joint Meeting Bilimsel programı için lütfen tıklayınız.
 

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Eğitim Toplantısı,25 Şubat 2015 Hipertansiyon kılavuzlarını nasıl yorumlayalım, nasıl uygulayalım?
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Eğitim Toplantısı,25 Şubat 2015 Hipertansiyon kılavuzlarını nasıl yorumlayalım, nasıl uygulayalım?
  2013 - 2014 Akademik Yılı

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Eğitim Toplantısı,12 Aralık 2014 Hipertansiyon kılavuzlarını nasıl yorumlayalım, nasıl uygulayalım?
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Eğitim Toplantısı,12 Aralık 2014 Hipertansiyon kılavuzlarını nasıl yorumlayalım, nasıl uygulayalım?
 

Montenegro Society of Cardiology & Turkish Society of Hypertension and Renal Diseases Joint Meeting Scientific Program,19-21 September 2014
Montenegro Society of Cardiology & Turkish Society of Hypertension and Renal Diseases Joint Meeting Scientific Program,19-21 September 2014
 

Turkish Hypertension and Renal Diseases & Serbian Cardiology Society Joint Meeting 26-28 Eylül 2014
Turkish Hypertension and Renal Diseases & Serbian Cardiology Society Joint Meeting
 

Exper Meeting, 17-20 Nisan 2014
Exper Meeting, 17-20 Nisan 2014
 

Turkish Society of Hypertension and Renal Diseases & Russian Cardiology Meeting,18-21 Nisan 2014
Turkish Society of Hypertension and Renal Diseases & Russian Cardiology Meeting
 

Ankara Eğitim Toplantısı, 17 Nisan 2014
Diyaliz Hastasında Fosfor Yönetimi
 

Ortak Eğitim Toplantısı, 17-20 Nisan 2014
Ankara Eğitim Toplantısı, 28 Mart 2014
Aldosteron, Hipertansiyon, Böbrek Hasarı ve Ötesi
 Konuşmacı: Dr. M. İlker YILMAZ
Oturum Başkanı: Dr. Çetin TURGAN

Ankara Eğitim Toplantısı, 13 Aralık 2013
Yaşlıda Hipertansiyon ve Tedavisi
 Doç. Dr. Rahmi YILMAZ

Ankara Eğitim Toplantısı, 25 Ekim 2013
Böbrek Nakli Sonrası Dönem: Hasta İzlemi
 Dr. Turan ÇOLAK - Dr. Özlem AZAP

Aylık Bilimsel Toplantı, 27 Eylül 2013
Etiyolojisi Bilinmeyen Böbrek Hastalıklarında Fabry: Tanı ve Tedavisi ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
 Prof. Fatih Süheyl EZGÜ, Prof. Dr. Yasemin ERTEN 2012 - 2013 Akademik Yılı

Ankara Eğitim Toplantısı, 08 Mart 2013
Böbrek Naklinde Güncel İmmunsupresyon: Hangi Antiproliferatif Ajan? Neden?
 Dr. Kenan Keven
Yer: Crowne Plaza Otel - ANKARA
Saat: 19.00

Aylık Bilimsel Toplantı, 20 Aralık 2012
Renal Anemi Tanı ve Tedavisinde Güncel Sorunlar
 Dr. Sim KUTLAY

Ankara Eğitim Toplantısı, 30 Kasım 2012
Diabette RAS İnhibisyonu: Yeni Ne Var?
 Dr. Beril AKMAN

Ankara Eğitim Toplantısı, 21 Eylül 2012
Sabit Doz Kombinasyonlarının Antihipertansif Tedavideki Yeri
 Dr. Başol CANBAKAN

Ankara Eğitim Toplantısı, 26 Ocak 2012
Geçmişten Günümüze Eritropoezi Uyaran Ajanlar
 Dr. Yakup EKMEKÇİ 2010 - 2011 Akademik Yılı

Sapanca Bölge Toplantısı, 28 Ekim 2011
Bir Kardiyovasküler Risk Faktörü Olarak D Vitamini Eksikliği
 Prof. Dr. Kenan ATEŞ

Ankara Eğitim Toplantısı, 27 Ekim 2011
KBY'de Vasküler Kalsifikasyon: Güncel Tedavi Yaklaşımları
 Dr. Siren SEZER

Ankara Eğitim Toplantısı, 25 Mart 2011
Kronik Böbrek Hastalığında Demir Tedavisi
 Dr. İhsan ERGÜN

Ankara Eğitim Toplantısı, 21 Ocak 2011
Üremik Hastalarda Kemik-Mineral Bozukluklarını Nasıl Tedavi Edelim?
 Dr. Gökhan NERGİZOĞLU

Ankara Eğitim Toplantısı, 21 Ekim 2010
Hipertansif Hastaların Değerlendirmesinde Yeni Yaklaşımlar
 Dr. Rahmi YILMAZ 2009 - 2010 Akademik Yılı

Elazığ Bölge Toplantısı, 4-6 Haziran 2010
Kronik Böbrek Yetmezliğinde Optimum Anemi Tedavisi
 Dr. Ayhan DOĞUKAN

Ankara Eğitim Toplantısı, 25 Aralık 2009
Vakalarla Renal Transplantasyon Patolojileri
 Dr. B. Handan Özdemir

Ankara Eğitim Toplantısı, 23 Ekim 2009
Diyabetik Hasta ve Renal Korunma, Ulaşılabilir Hedefler
 Dr. Fatih Dede 2008 - 2009 Akademik Yılı

Adana Bölge Toplantısı, 11 Nisan 2009
Antihipertansif Tedavide Yan Etkilerle Mücadele
 Dr. Gültekin GENÇTOY

Bütün Beta Blokerler Aynı mıdır?
 Dr. Ahmet Alper KIYKIM

Ankara Eğitim Toplantısı, 20 Mart 2009
Diyaliz Hastalarında Malnutrisyon ve Tedavi Yaklaşımları
 Dr. Ülver DERİCİ

Ankara Eğitim Toplantısı , 27 Şubat 2009
Prediyaliz Hastalarında Anemi
 Dr. Sim KUTLAY

Ankara Eğitim Toplantısı, 26 Aralık 2008
Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Dislipidemi ve Tedavisi
 Dr. Musrafa ARICI 2007 - 2008 Akademik Yılı

Kahramanmaraş Bölge Toplantısı, 25 Nisan 2008
Yeni Kılavuzlar Işığında Hipertansiyonda Doğrular ve Yanlışlar
 DOÇ.DR.EKREM DOĞAN

Olgu Sunumlarıyla Hipertansiyon
 Dr Hayriye Sayarlıoğlu

Ankara Eğitim Toplantısı, 21 Mart 2008
Acil Hipertansiyon Tedavisi
 Dr. Yasemin Erten

Ankara Eğitim Toplantısı, 25 Ocak 2008
Hemodiyaliz Hastalarında Bakteriyel Enfeksiyonlara
 Dr. Özlem Azap

Ankara Eğitim Toplantısı, 30 Kasım 2007
Antihipertansif Tedavide İlaç Etkileşimleri
 Dr. Yusuf OĞUZ 2006 - 2007 Akademik Yılı

9. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 30 Mayıs-3 Haziran 2007, Antalya
Hipertansiyon Tedavisi 2007: Yeni Kılavuzlar ? Yeni İlaçlar ?
 Dr. Mustafa ARICI

Aydın Bölge Toplantısı, 4 Mayıs 2006
Renal Anemi Tedavisinde Gelişmeler
 Dr. Yavuz Yeniçerioğlu

Hipertansiyon Tedavisinde Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Yeri
 Dr. Harun Akar

Ankara Eğitim Toplantısı, 25 Ocak 2008
Hemodiyaliz Membranları: Hangisini Niye Seçelim?
 Dr. Ali Rıza Odabaş

Kan Basıncı Neden Yükselir?, 23 Şubat 2006, Ankara
Kan Basıncı Neden Yükselir? Neden Yüksek Kalır?
 Dr. Kenan ATEŞ

Renovasküler Hipertansiyon Toplantısı, 8 Aralık 2006, Ankara
Renovasküler Hastalık - Yalnız Böbrek Damarı mı Hasta - Vasküler Riske Multifaktöriyel Yaklaşım
 Dr. Mustafa ARICI

Renovasküler Hipertansiyon-Vaka 2
 Dr. Alper KIRKPANTUR

Renovasküler Hipertansiyon-Vaka 1
 Dr Rahmi Yılmaz

Renal Anemi Toplantısı 29 Eylül 2006,Girne / KIBRIS
Kronik Böbrek Yetmezliğinde Anemi Nedenleri ve Klinik Sonuçları
 Dr. Kenan ATEŞ

Renal Anemi Tedavisi
 Dr. Aydın Türkmen« Geri